Expresní schválení!

Hypotéka až na 30 let!

Až 70 % z ceny domu!

Stačí 10 fotek k ocenění!

Věcné břemeno

Věcným břemenem se rozumí věcné právo k věci, která je ve vlastnictví někoho jiného. Jde o jakési omezení vlastníka věci, ve prospěch jiné osoby.Vlastník je v tomto případě povinen něčeho se zdržet, či něco strpět. Jedná se o omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, či se něčeho zdržet. V dnešní dobře se toto vztahuje i na omezení činnosti, což bylo v minulosti označováno jako reálné břemeno. Věcná břemena můžeme rozdělit na: • Služebnost – jedná se o institut římského práva. Tehdy byla služebnost brána jako druh věcného břemena k užívání cizí věci. Bylo spjato s konkrétním pozemkem, či osobou. Pozemky v té době byly rozděleny na panující, kterým bylo k prospěchu věcné břemeno a služebné, které se vázali povinností. Služebnosti jsou zahrnuty v dědickém řízení a stávají se tedy majetkem dědice. • Reálná břemena – jde o dočasný soukromoprávní závazek, který má každý dočasný vlastník určitého pozemku plnění, k prospěchu jiné osoby, či subjektu. Může se jednat například o část domu. Po smrti oprávněné osoby dochází k zániku tohoto břemena. Věcná břemena zahrnují také omezení sousedských práv a představují tak možnost, jak vyřešit sousedské vztahy. Funkcí věcných břemen je zajištění oprávněné osobě užívání daného majetku, který je ve vlastnictví povinné osoby. Nejčastěji se s tímto setkáme ve formě doživotního obývání rodičů v domě jejich potomků. Může tomu tak být také u práva na užívání cesty soukromého pozemku, inženýrských sítí, a dalších. Jestliže je věcné břemeno spjaté s určitou osobou, potom toto břemeno zaniká její smrtí. Jde-li však o vlastnictví některé věci, přechází toto břemeno na každého následujícího vlastníka této věci. Jestliže nejde situace vyřešit koupí, nebo nájmem, může být věcné břemeno ideálním řešením.


Jméno a Příjmení
Telefon
Email
Adresa Nemovitosti

Požadovaná výše úvěru
Ochrana proti spamu - napište aktuální rok:

Na základě Vámi zadaných údajů předběžně posoudíme Vaši žádost. Poté Vás budeme kontaktovat. Vámi sdělené údaje považujeme za důvěrné.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním a nakládáním s osobními údaji. Více informací.Zajistíme tyto typy produktů:

 • Spotřebitelský úvěr

 • Nebankovní hypotéka

 • Podnikatelské úvěry

 • Hypotéka bez registru

 • Americká hypotéka

 • Hypotéka bez doložení příjmu

 • Půjčka se zástavou nemovitosti

 • Vyplácení exekucí


 • Působíme v celé ČR
  Najdete nás mimo jiné v těchto městech:
  Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Plzeň, Jihlava, Karlovy Vary, Cheb, Mládá Bolestav, Kolín, Kladno, Jindřichův Hradec, Ústí na Labem a další

  Slovník pojmů
  Věřitel
  Když se řekne věřitel, jedná se o osobu, ke které má dlužník závazek v podobě dluhu.

  RPSN
  Přesto, že se jedná o zkratku, která se objevuje snad u každého úvěru, ne každý přesně ví, co přesně znamená.

  Konsolidace
  Konsolidaci půjček, nebo chcete-li konsolidace úvěrů, či dluhů. Nezáleží na tom, jak přesně tento produkt nazveme, záleží spíše na tom, abychom věděli, co je v tomto pojmu skutečně skryto.

  více >>